Forhånd

Kristian forhånd 1

Kristian har her taget et par skridt mod det sted, hvorfra han har vurderet, at bolden vil springe op. Samtidig har han allerede drejet kroppen til siden mod nettet og løftet ketsjeren. Det ses hos de fleste gode forhænder, at slagarmens albue er oppe i skulderhøjde. Kristian har faktisk et lidt større sving, hvilket nogle synes er for stort, men i praksis er det lettere at mindske svinget en presset situation end pludselig at foretage et større sving, når der er brug for det.


Kristian forhånd 2

Nu er Kristian lige ved at sætte højre fod ned til det, man kalder en åben benstilling med afsæt fra højre fod. Skulderaksen er drejet vandret rundt og kroppen er en anelse rygvendt mod nettet, mens venstre arm peger ind i ”sidehegnet”. Sådan ser en typisk forberedelse ud for de fleste gode forhænder. Hovedet er naturligvis vendt mod bolden, så han kan følge den med øjnene og fokusere på den, når han rammer den.


Kristian forhånd 3

Alle slag starter med et afsæt fra jorden – som også her! Selv om det er en højthoppende bold på grus, har Kristian alligevel ikke før afsættet bøjet så meget ned i benene som andre. Dette lidt ”stive” benarbejde giver ham specielt ved fejlsopspring vanskeligheder. Ketsjeren er begyndt at falde nedad, inden den bliver svunget fremad. Derved får den energi, så den er lettere at dirigere fremad/opad, end hvis den lå stille, inden slaget indledes.


Kristian forhånd 4

Her ses, at Kristian som de fleste andre spillere bruger et semi-western greb. Han har sat af fra jorden, venstre arm er trukket væk og ind til kroppen, overkroppen er på vej rundt, ketsjerhovedet er faldet ned under boldens højde, håndleddet bøjet tilbage og albuen let bøjet. Det løftede venstre ben er vigtigt ved en ”åben forhånd”: Afsættet forstærkes, balancen holdes og hofteaksen fastholdes som fundament for en kraftfuld rotation af overkroppen.


Kristian forhånd 5

Dette er lige før boldkontakten. Kristian holder hovedet næsten helt sidelæns. Den lodrette ketsjerflade endnu hængende i håndleddet er på vej opad for at give bolden topspin ved hjælp af en underarmsdrejning, mens en håndledsbøjning sørger for den samtidige fremadbevægelse under kontakten – understøttet af overarmen, der i skulderleddet bevæges fremad/opad. Han har i afsættet løftet sig op på forfoden og holder balancen fint over afsætsbenet med et løftet venstre ben.


Kristian forhånd 6

Her ses endnu et meget vigtigt forhold. Mens armen rammer bolden, har overkroppen bremset sin rotation og er blevet fastholdt. Var den roteret videre, var armen blevet forsinket og havde ramt bolden med nedsat hastighed. Kristian har kontrolleret overkroppen ved at fastholde hovedet sidelæns, undlade at trække venstre arm videre rundt samt løfte venstre ben fremad/opad. Da hofteaksen nu er frontal, har han naturligt drejet på afsætsfoden.


Kristian forhånd 7

Bolden er nu ramt, mens overkrop og venstre arm stadig er fastholdt. Nu kan man se det lodrette ketsjerhoved bagfra, mens overarmen er oppe på niveau med skulderen og albuen må pege ind i sidehegnet. Overarmen er blevet indadroteret i skulderleddet af to grunde: Som en opfølgning af underarmsdrejningen og dermed en forlængelse af kontaktzonen samt som en følge af leddets opbygning, når armen føres ind foran kroppen.


Kristian forhånd 8

Normalt kan Kristian godt lide at gribe ketsjeren oppe i luften med venstre hånd. Det gør han ikke her, hvor han nærmest vikler ketsjeren rundt omkring halsen, så den må have haft fart på under slaget. Vigtigt er det, at overarmen stadig er oppe i skulderhøjde og at han endnu ikke har sat vægten ned på venstre fod. Det er en ofte set fejl under ketsjerens nedefra – opad bevægelse samtidig at flytte vægten fra højre til venstre fod. Dette giver mange rammeslag.


Kristian forhånd 9

Nu har Kristian sat vægten ned på afsætsbenet igen, før han foretager et splitstep for at bevæge sig i en ny retning. Han slapper nu af i ketsjerarmen, har sluppet kontrollen over venstre arm og overkroppens drejning. Slaget er færdigt.